[28 kwietnia 2017-26 maja 2017]
Łódź - różne miejsca
ŁÓDZKIE SENIORALIA
Głównym celem Majowych Dni Seniorów jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. W organizację wydarzenia włączają się łódzkie organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej Karty Seniora. 

III ŁÓDZKIE SENIORALIA W LICZBACH
W 2016 r. „Łódzkie Senioralia” odbyły się po raz trzeci. W ramach trzeciej edycji w ciągu 15 dni seniorzy mieli okazję wziąć udział w 500 wydarzeniach przygotowanych przez 115 partnerów. Z oferty III Łódzkich Senioraliów skorzystało ok. 50 000 tys. osób.
W trakcie trwania Łódzkich Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora mają zapewnione bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 50% zniżki na usługi u wybranych partnerów Karty. 

PROGRAM „IV ŁÓDZKICH SENIORALIÓW” SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z TRZECH ETAPÓW:

1.Uroczysta inauguracja (13.05.2017r.):przekazanie Seniorom kluczy do miasta przez Prezydenta Łodzi, stoiska partnerów, występy artystyczne, pokazy, wręczanie informatorów z harmonogramem wydarzeń.
2. Wydarzenia dla seniorów (14.05.2017r.- 25.05.2017r.): podzielone na 5 kategorii: edukacja, kultura, sport/ rekreacja, porady/drzwi otwarte i zdrowie.
3.Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń” (26.05.2017r. ):  wręczenie nagród, koncert etc. 

W ramach „Łódzkich Senioraliów” Urząd Miasta Łodzi wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs „Drzewo Pokoleń” ustanowiony w celu uhonorowania organizacji pozarządowych, instytucji, firm, a także samych seniorów  wykazujących wszelkie działania przyczyniające się do poprawy jakości życia osób starszych. Konkurs ma na celu promocję projektów i inicjatyw poświęconych tematyce „prosenioralnej”. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta Gala wręczenia nagród w pięciu kategoriach uświetniona występem artystycznym.

Kategorie konkursu:
W konkursie „Drzewo Pokoleń” wprowadza się następujące kategorie nagród:
a) biznes – oceniana jest przede wszystkim innowacyjność projektu, jego cel i efekt (materialny lub niematerialny);
b) samorząd – oceniana jest cykliczność projektu/inicjatywy/działania, jego zasięg, cel 
i efekt;
c) organizacja pozarządowa – oceniana jest cykliczność projektu, jego lokalny zasięg i grono odbiorców (np. osoby wykluczone społecznie);
d) senior – lider – oceniany jest efekt zainicjowanych przedsięwzięć, działalność prospołeczna, a także charyzma lidera – jego wpływ na aktywizację lub poprawę jakości życia określonej społeczności np. seniorów;
e) nagroda specjalna – za całokształt działalności oraz specjalne osiągnięcia. Przyznanie nagrody w tej kategorii nie jest obowiązkowe i odbywa się poza procedurą konkursową.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM „IV ŁÓDZKICH SENIORALIÓW”

28.04.2017r.-19.05.2017r. – głosowanie on-line mieszkańców na laureatów wybranych przez kapitułę konkursu „Drzewo Pokoleń”;

13.05.2017r. - Uroczysta inauguracja IV Łódzkich Senioraliów”;

14.05.2017r.- 25.05.2017r. – Wydarzenia dla seniorów w ramach IV Łódzkich Senioraliów;

26.05.2017r. – Uroczysta Gala konkursu „Drzewo Pokoleń”.


Miejsce wydarzenia
Łódź - różne miejsca
Pokaż mapę

Patronat medialny
Najpopularniejsze

Blask i Brzask sztuki
Blask i Brzask sztuki
Do dżungli z Ogrodnikiem
Zdobądź granty na wydarzenia o Reymoncie
Sybilla dla kustosza!
Porozmawiajmy o Konie

Najnowsze

Czerwcowy „Kalejdoskop” już gotowy
Czerwcowy „Kalejdoskop” już gotowy
Koncerty w Willi Grohmana
Mała wystawa wielkich artystów
Pożegnanie Deep Purple
NOC BIBLIOTEK NA POLESIU
facebook