Wojewódzka Biblioteka świętuje
Początki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego giną w mgłach Wielkiej Wojny, ale dowodzą możliwości współpracy w trudnym czasie przedstawicieli różnych narodów i kultur dla współnego dobra. WBP zaczyna obchody jubileuszu stulecia.

 

- Początki biblioteki są niezwykłe, gdy widzi się ich historyczny kontekst. Jeszcze nie skończyła się I wojna światowa, a już przedstawiciele tutjeszej inteligencji, ludzie różnych środowisk i zawodów, dostrzegli potrzebę utworzenia takiej instytucji – mówi Barbara Czajka, dyrektor WBP. - Przystały na to ówczesne władze, a dokładnie niemieckie prezydium policji, które zatwierdziło statut TBP. To wiele mówi o randze fundatorów Biblioteki.

 

Dziś podczas konferencji z udziałem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i Włodzimierza Domagalskiego, szefa biura polskiego wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, zapowiedziano program wydarzeń (samorząd województwa i minister objęli jubileusz WBP honorowym patronatem). Zostały one tak pomyślane, by prezentować dorobek WBP w zakresie popularyzacji dziedzictwa narodowego, rozwijania potrzeb czytelniczych, upowszechniania nauki i kultury. Będą też zachęcać do nowego spojrzenia na patrona Biblioteki w roku 150. rocznicy jego urodzin.

 

Na początek przygotowano dwudniowe Imieniny Marszałka.

 

16 marca 2017 r., godz. 11.00-14.00

Seminarium Józef Piłsudski twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej

 

W programie:

- Romantyczny realista. Polityczny geniusz i tragedia Józefa Piłsudskiego - prof. dr hab. Przemysław Waingertner (Instytut Historii UŁ)

- Marszałek Józef Piłsudski i Legiony w asortymencie wtórnego rynku książki w Polsce

- dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

- Pliszka w jaskini lwa. Kazimiera Iłłakowiczówna jako osobisty sekretarz Józefa Piłsudskiego - mgr Diana Walawender (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

- Obchody związane z Józefem Piłsudskim na terenie województwa łódzkiego w latach 1918-1989 - mgr Dariusz Nowiński (Związek Strzelecki, Oddział Łódź)

Blok prelekcji zakończy dyskusja.

 

16 marca 2017, godz. 18.00

"Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego" - monodram Ewy Dałkowskiej oparty na wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczównej (1892-1983), poetki, w latach 1926-1935 osobistej sekretarki Józefa Piłsudskiego

 

17 marca 2017, godz. 12.30-15.00

W programie:

- Józef Piłsudski w poezji - mgr Dariusz Staniszewski (WBP w Łodzi)

- Kto, jak on? Pamiętajcie to imię! - program poetycko-muzyczny grupy teatralnej ze Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań przy Stowarzyszeniu Pomost w Łodzi

- Piosenki skomponowane do utworów poetyckich poświęconych Marszałkowi w wykonaniu Pawła Ciesielskiego

- Muzyka w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu na podstawie zbiorów audiowizualnych zgromadzonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi - mgr Katarzyna Kraska (WBP w Łodzi)

- Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na esej "Piłsudski współcześnie jak dziś postrzegam postać Marszałka" skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego

 

Wydarzeniu towarzyszyć będą:

- prezentacja publikacji: "Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi" : katalog nabytków z lat 2008-2016 autorstwa Julity Lendzian-Twardowskiej

- wystawa "Józef Piłsudski w literaturze - ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi". Pokazuje ona archiwalne fotografie m.in. kamienicy na ul. Wschodniej w Łodzi, gdzie Piłsudski drukował pismo "Robotnik" i związany z tym etapem jego życia wiersz nieco zapomnianego poety Jana Czaty (to pseudonim Tadeusza Czapczyńskiego) "Przy kaszcie", a także wiersze takich poetów jak Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Józef Czechowicz. Ekspozycję przygotował Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a jej kuratorami są Dariusz Staniszewski i Julita Lendzian-Twardowska.

 

Natomiast w październiku (w tym miesiącu otwarto Bibliotekę w pierwszej siedzibie) odbędzie się konferencja jubileuszowa o roli współczesnej książnicy, jej architekturze i używanych w niej technologii informacyjno-komunikacyjnych. 5 grudnia, w rocznicę urodzin Piłsudskiego, w Teatrze im. Jaracza zaplanowano jubileuszową galę. Jubileusz odbywa się przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury i dzięki dotacji celowej Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Więcej o historii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przeczytasz już niebawem kwietniowym numerze "Kalejdoskopu"

Patronat medialny
Najpopularniejsze

Blask i Brzask sztuki
Blask i Brzask sztuki
Do dżungli z Ogrodnikiem
Zdobądź granty na wydarzenia o Reymoncie
Sybilla dla kustosza!
Porozmawiajmy o Konie

Najnowsze

Czerwcowy „Kalejdoskop” już gotowy
Czerwcowy „Kalejdoskop” już gotowy
Koncerty w Willi Grohmana
Mała wystawa wielkich artystów
Pożegnanie Deep Purple
NOC BIBLIOTEK NA POLESIU
facebook